Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Yönetmelik

Adı Türü İndir
31.08.2013 - 2013/4957 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik pdf
25.06.2012 - Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği doc
25.01.2012 - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik doc
13.01.2007 - Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik doc
09.08.2006 - Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan değişikliği ve Atama Yönetmeliği doc
.12.2004 - Resmi Yazışmalarda uygulanacak Esas ve usuller Hakkında Yönetmelik doc
09.02.2003 - Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği doc
03.05.2002 - Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik pdf
18.05.2004 - Maliye Bakanlığı Personeli Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi doc
22.09.2000 - Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik doc
12.04.2000 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği doc
18.04.1999 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik doc
15.01.1990 - Mal Bildiriminde Bulunulması hakkında Yönetmelik doc
25.06.1983 - Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik doc
25.10.1982 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik doc
24.10.1982 - Disiplin Kurulları ve Disiplin amirleri Hakkında Yönetmelik doc