Ramazan ÇATALDAŞ
Malmüdürü

Tel : 0332 713 17 79

Faks : 0332 713 10 93

Mail :