Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Misyon ve Vizyon

Bakanlığımız Misyonu

Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı. 

Bakanlığımız Vizyonu

Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

Defterdarlığımız Misyonu

Maliye Bakanlığınca belirlenen, maliye politikaları çerçevesinde; Devletin tüm mali işlemlerini muhasebeleştirmek, Hazineye ait mal varlığını yönetmek, Devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmek, eğitimli personel ile etkili bir iş gücü sunarak kamu kaynaklarını ekonomik ve verimli şekilde değerlendirmek üzere kaliteli hizmet sunan bir Konya Defterdarlığı.

Defterdarlığımız Vizyonu

Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam etkili ve hesap verilebilir öncü bir Defterdarlık.