Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Kanun

Adı Türü İndir
14.07.1965 - 657 - Devlet Memurları Kanunu doc
11.02.1959 - 7201 - Tebligat Kanunu doc
22.06.2006 - 5525 - Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun doc
08.06.2004 - 5176 - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doc
24.10.2003 - 4982 - Bilgi Edinme Hakkı Kanunu doc
25.06.2001 - 4688 - Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu doc
04.12.1999 - 4483 - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun doc
04.05.1990 - 3628 - Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu doc
10.11.1984 - 3071 - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun doc
27.09.1984 - 3046 - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı KHK ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK Bazı Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı KHK'nin Değiştirilerek Kabulu Hakk doc
06.01.1982 - 2577 - İdari Yargılama Usulu Kanunu doc