Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Kanun

Adı Türü İndir
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu pdf
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu pdf
6245 Harcırah Kanunu pdf