Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

İç Kontrol Etik Eğitimi

Defterdarlığımız merkez personeline Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem planı kapsamında Etik Eğitimi 15/03/2015 tarihinde Defterdarımız Sayın Ali TONGÜL tarafından verilmiştir.