Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

İç Kontrol Broşürleri

Adı Türü İndir
İç Kontrol Standartları Afişi pdf
Kamu İç Kontrol Standartları pdf
İç Kontrol Nedir? pdf
Risk Yönetimi Nedir? pdf
Hassas Görev Nedir? pdf
Maliye Bakanlığı Stratejik Plan (2013-2017) Çerçevesi pdf
Performans Programı Nedir? pdf
Faaliyet Raporu Nedir? pdf
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri pdf
İç Denetim Nedir? pdf