Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Genelge

Adı Türü İndir
25.03.2011 - 2011/2 - 2011/2 Nolu Genelge doc
15.12.2009 - 2009/3 - 2009/3 Nolu Genelge (Kimlik) doc
12.10.2009 - 2009/2 - 2009/2 Nolu Özürlülere İlişkin Genelge doc
02.03.2009 - 2009/1 - 2009/1 Nolu Genelge(Taşra Teşkilatı Muhasebat Birimleri ile İlgili) doc
01.01.2008 - 2008/2 - 2008/2 Nolu Giyecek Yardımı Ödenek Talepleri Hakkında doc
16.01.2008 - 2008/1 - 2008/1 Nolu Kadro Kullanımı hakkında doc
25.09.2007 - 2007/3 - 2007/3 NoluSicil Hakkında doc
20.08.2007 - 2007/2 - 2007/2 Nolu Atama Onaylarının Tebliği doc
29.06.2007 - 2007/10 - 2007/10 Nolu Sendika Üye Tespiti Hakkında doc
29.06.2007 - 2007/1 - 2007/1 Nolu Değerlendirme Formu Doldurma Klavuzu doc
18.08.2005 - 2005/3 - 2005/3 Nolu Atama Emirlerinin Tebliği Hakkında doc
03.06.2005 - 2005/2 - 2005/2 Nolu Emeklilik Belgesi Hakkında doc
15.02.2005 - 2005/1 - 2005/1 Nolu Bakanlığa Gönderilen Yazıların Zarflanmasında Yapılacak İşlemler Hakkında doc
24.12.2004 - 2004/9 - 2004/9 Nolu Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri Hakkında doc
20.12.2004 - 2004/8 - 2004/8 Nolu Resmi Yazışma Kuralları doc
06.11.2004 - 2004/7 - 2004/7 Nolu Gönderilen Makamın zarfın Üstüne Yazılması Hakkında doc
01.11.2004 - 2004/6 - 2004/6 Nolu Kurumlar Arası Nakil Hakkında doc
14.10.2004 - 2004/5 - 2004/5 Nolu 36/A-12/d Uyarınca İntibak Hakkında doc
04.08.2004 - 2004/4 - 2004/4 Nolu Atama Emirlerinin Tebliği Hakkında doc
28.07.2004 - 2004/3 - 2004/3 Nolu Basına Bilgi ve Demeç Verme hakkında doc
29.03.2004 - 2004/2 - 2004/2 Nolu Kasım ve Aralık Ayı Sendika Bilgilerinin Bildirimi hakkında doc
05.01.2004 - 2004/1 - 2004/1 Nolu Sicil İşlemleri Hakkında doc
05.08.2003 - 2003/8 - 2003/8 Nolu Tebligat Genelgesi Hakkında doc
02.06.2003 - 2003/7 - 2003/7 Nolu Sendika-Üyelikten Ayrılanlar Hakkında doc
18.04.2003 - 2003/6 - 2003/6 Nolu İl İçi Atamalar Hakkında doc
18.04.2003 - 2003/5 - 2003/5 Nolu Vekaletlerin Taşraya Devri Hakkında doc
10.04.2003 - 2003/4 - 2003/4 Nolu Kimlik Hakkında doc
01.04.2003 - 2003/3 - 2003/3 Nolu 64/1 Kademe Terfi İşleminin Yapılmaması Hakkında doc
21.02.2003 - 2003/2 - 2003/2 Nolu Ek Ödemelerin Usul ve Esaslarında Oluşan Tereddütlerin Giderilmesi hakkında doc
20.01.2003 - 2003/1 - 2003/1 Nolu Sendika İşyeri Temsilcilik Odası ve İlan Panosu Hakkında doc
05.11.2002 - 2002/1 - 2002/6 Nolu Vekalet, Tedvir ve Görevlendirmenin Usulü Hakkında doc
07.02.2002 - 2002/3 - 2002/3 Nolu Muhtaçlık Belgesi Hakkında doc
31.01.2002 - 2002/2 - 2002/2 Nolu V.H.K.İ. Sınavı Hakkında doc
28.01.2002 - 2002/1 - 2002/1 Nolu Hususi Pasaport Talepleri Hakkında doc