Konya Defterdarlık Logo
KONYA

Devletin genel siyasetinin en büyük teminatı Maliyedir.

Birim Yönergesi

Adı Türü İndir
KONYA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ pdf

Ek A: Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

Ek A/1: Muhakemat Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf
Ek A/2: Muhasebe Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf
Ek A/3: Milli Emlak Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf
Ek A/4: Personel Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması pdf

Ek B: Defterdarlık Görev Dağılımı Çizelgeleri

Ek B/1: Muhakemat Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf
Ek B/2: Muhasebe Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf
Ek B/3: Milli Emlak Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf
Ek B/4: Personel Müdürlüğü Görev Dağılımı Çizelgesi pdf